Konsekracja naszego kościoła

Ostatecznie budowę kościoła parafialnego zakończono w 2000 roku. Konsekracja odbyła się 15 października 2000 roku.