Papieskie intencje na 2021

Poniżej zamieszczamy intencje Róż Różańcowych na 2021.


INTENCJE PAPIESKIE NA ROK 2021

Styczeń 

Aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim wzajemnym szacunku z siostrami i braćmi innych religii, w postawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na wszystkich.

 

Luty

Módlmy się za  kobiety, które są ofiarami przemocy, aby społeczeństwo brało je w obronę, otaczało troską i wspierało w cierpieniach.

 

Marzec

Módlmy się o to, abyśmy głęboko przeżyli sakrament pojednania, tak by na nowo doświadczyć nieskończonego Miłosierdzia Bożego.

 

Kwiecień

Módlmy się za tych, którzy ryzykują życie, walcząc o podstawowe prawa ludzi w systemach totalitarnych, reżimach autorytarnych, a także w demokracjach znajdujących się w kryzysie.

 

Maj

Módlmy się, aby finansiści współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i ochrony obywateli przed jej niebezpieczeństwami.

 

Czerwiec

Módlmy się za młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa wspierani przez chrześcijańskie wspólnoty, aby wzrastali w miłości i byli wobec siebie nawzajem wielkoduszni, wierni i cierpliwi.

 

Lipiec

Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, ekonomicznych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji architektami dialogu i przyjaźni.

 

Sierpień

Módlmy się, aby  Kościół, otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

 

Wrzesień

Módlmy się, abyśmy wszyscy odważnie wybierali prosty i zrównoważony ekologicznie styl życia, doceniając młodych ludzi, którzy się w to mądrze angażują.

 

Październik

Módlmy się, aby każda ochrzczona osoba angażowała się w  ewangelizację, będąc otwartym na misje świadkiem Ewangelii.

 

Listopad

Módlmy się, aby cierpiący na depresję lub wypalenie zawodowe otrzymali pomoc i dostrzegli Boże światło, które przywróci im chęć do życia.

 

Grudzień

Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli odważnymi i kreatywnymi świadkami Chrystusa w mocy Ducha Świętego.