Pomagam, bo to daje mi radość

Pomagaj potrzebującym jako Liderka lub Lider Szlachetnej Paczki. Dołącz do nas.


Potrzebujemy jeszcze 231 Liderów zespołów Wolontariuszy Paczki

Liderka i Lider zespołu Wolontariuszy Szlachetnej Paczki dzięki swojemu zaangażowaniu przywracają najbardziej potrzebującym nadzieję i godność. Są impulsem do zmiany życia.

Razem ze swoim zespołem docierają z pomocą do tych, którzy często są zbyt samotni i bezradni, by poradzić sobie z biedą czy wykluczeniem. Liderki i Liderzy są sercem Paczki w jednym z ponad 600 rejonów w całej Polsce.

By działać w Twojej okolicy, Szlachetna Paczka potrzebuje Liderki lub Lidera. Bez nich potrzebujący nie dostaną swojej szansy, nie dotrze do nich wsparcie.

Dlatego nie czekaj i działaj. Ty też możesz pomagać.

Zgłoś się do 31 sierpnia 2021 r.