1993-1995

Jesienią 1993 roku, konstrukcję stalową dachu pokryto warstwą desek i papy, a w przyziemnej części kościoła przygotowano kolejne salki do prowadzenia zajęć. Po dwóch latach, została tam również otwarta parafialna biblioteka i czytelnia.

Ważne wydarzenie miało miejsce w niedzielę 10 lipca 1994 roku: podczas odpustowej mszy świętej, której przewodniczył bp Antoni Adamiuk, dokonano wmurowania kamienia węgielnego w ścianę prezbiterium wznoszonej świątyni – w pobliżu miejsca, gdzie w przyszłości miało stanąć tabernakulum.
Po urządzeniu kaplicy w dolnej części kościoła, w baraku umieszczono biuro Fundacji CSM, biuro budowy i katolicką księgarnię. Skromne pomieszczenia wygospodarowano dla Parafialnego Zespołu „Caritas” i dla Biura Radia Maryja. W ramach Fundacji CSM, w 1995 roku, zorganizowany został Klub Młodzieżowy „Arka”, który mógł się rozwijać dzięki licznym sponsorom.
Latem 1995 roku prowadzone były intensywne prace na kościelnym placu: wykonywano wykopy pod kanalizację, niwelowano teren, kładziono płyty chodnikowe. Z pomocą przyszli parafianie i żołnierze z pobliskich koszar. W 1996 roku kościół został pokryty blachą. Prace blacharskie wykonała firma „AKME” z Ostrzeszowa. Roboty murarskie i tynkowanie powierzono firmie „OPOLBUD” z Opola, która w późniejszym czasie wykonała również strop kościoła.