KONCERT UWIELBIENIA BOŻE CIAŁO

Biskup Opolski zaprasza wszystkich diecezjan, a zwłaszcza rodziców z dziećmi i młodzieżą, na wspólną modlitwę uwielbienia i dziękczynienia w ramach Koncertu Uwielbienia, który odbędzie się w wieczór uroczystości Bożego Ciała, 8 czerwca, w  Grocie Lurdzkiej na Górze Świętej Anny. Rozpoczęcie spotkania o godz. 1900.