BROŃMY ŻYCIA!!!

przez Dawid
Odsłony: 12593
Już po raz 3. będziemy przeżywali Tydzień Modlitw o Ochronę Życia, który rozpoczyna się w liturgiczne wspomnienie św. Józefa (19 marca), a kończy w Dzień Świętości Życia (25 marca). Tematem przewodnim tegorocznej edycji Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia jest pokój, dlatego towarzyszyć mu będzie hasło: „Troska o życie od poczęcia wychowaniem do pokoju”. Czas ten to doskonała okazja, aby duchowo zaangażować się w działania pro-life, a jedną z jej form jest modlitwa.