Intencje mszalne

Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem nabożeństw na najbliższy tydzień. Jeśli możesz włącz się we wspólną modlitwę. Jezus czeka!

 

 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE

24.09 – 02.10.2022

 

SOBOTA – 24.09.2022 r.

700        1) Za + Mirosława Kisielewskiego (XXV Gregoriańska)

2) Za + Irenę Micha (XXVIII Gregoriańska)

800     Za + Kazimierza Szubryt (XXIV Gregoriańska)

1300     CHRZEST: Aurelia Tomas, Izabella Maria Kinder

1700     ADORACJA NS I SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

1800   1) ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH:

* Za ++ rodziców Wandę i Stanisława Chodynieckich, ++ dziadków Michalinę i Wiktora, + stryjka Józefa i jego żonę Józefę, ++ ciocie: Anielę Kulman, Matyldę Kozińską oraz dusze w czyśćcu cierpiące

* Za + Mariana Szweda – ofiarowana od wujka Tadeusza Pęzioł

* Do Bożego Miłosierdzia w I rocznicę śmierci Męża Helmuta Dudę, w dniu ziemskich urodzin + ojca Józefa oraz wszystkich ++ z rodziny z obu stron

* Za + męża Romana Puzio, ++ jego rodziców Mariannę i Jana Skrzypczyk, + brata Lucjana oraz ++ pokrewieństwo z obu stron

2) ZA ŻYJĄCYCH

* Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę dla Joanny i Rafała Romaniuk oraz ich syna Igora

 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.09.2022 r.

700     Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę dla Marii Wołczek z kolejną rocznicę urodzin

830     1) INT. APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI: Za wszystkich którzy podjęli Nieustanną Modlitwę Wstawienniczą ADŚ

2) Za + syna w 3 rocznicę śmierci

3) Za + Kazimierza Szubryt (XXV Gregoriańska)

1000   1) Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy i św. Patronów z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę dla Urszuli i Romana Tkaczuk z okazji kolejnej rocznicy zawarcia Związku Małżeńskiego

2) Za + Zdzisława Zandeckiego w jego 60 rocznicę ziemskich urodzin

3) Za + Irenę Micha (XXIX Gregoriańska)

4) Za + Mirosława Kisielewskiego (XXVI Gregoriańska)

1130     1) Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę w kolejną rocznicę urodzin Gabrieli oraz o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci i męża

2) Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę dla Moniki i Mieczysława Dzikowskich z okazji 80 rocznicy urodzin i 56 rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

3) Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę z okazji 25 rocznicy urodzin dla Justyny

4) Za + męża, tatę i dziadka Wacława Drzewińskiego w kolejną rocznicę śmierci

CHRZEST: Zofia Ruzik, Nela Elżbieta Lany

1400     MSZA ŚW. WOJSKOWA

1600  Za + męża Jana Tadeusza, + syna Mirosława Szczepanik, ++ rodziców Marię i Józefa, ++ teściów Teofilę i Marcina, + siostrę Stanisławę Wandę

1730     NIESZPORY NIEDZIELNE

1800     Za + męża Władysława Hawrysz, ++ jego rodziców Kazimierza i Katarzynę, ++ siostry, brata, szwagrów i ich wnuków

 

PONIEDZIAŁEK – 26.09.2022 r.

700        Za + Mirosława Kisielewskiego (XXVII Gregoriańska)

800     Za + Kazimierza Szubryt (XXVI Gregoriańska)

1800     1) Przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Michała Wilka Wilk i jego rodziny z okazji urodzin

2) Za + Alicję Olech w 5 rocznicę śmierci

3) Za + Irenę Micha (XXX Gregoriańska)

 

WTOREK – 27.09.2022 r. – ŚW. WINCENTEGO

700     Za + Mirosława Kisielewskiego (XXVIII Gregoriańska)

800     Za + Kazimierza Szubryt (XXVII Gregoriańska)

1800     1) Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę dla Teresy i Józefa z okazji kolejnej rocznicy zawarcia Sakramentu małżeństwa oraz o Boże błogosławieństwo dla syna i całej jego rodziny oraz o łaskę nieba dla + córki

2) Za + brata Bogusława Świątek, ++ żonę Teresę i syna Włodzimierza

        

ŚRODA – 28.09.2022 r. – ŚW. WACŁAWA

700     Za + Mirosława Kisielewskiego (XXIX Gregoriańska)

800     Za + Kazimierza Szubryt (XXVIII Gregoriańska)

1730     NABOŻEŃSTWO DO MBNP

1800     1) Za + Stanisławę Chudzia w rocznicę śmierci, + jej męża Mariana, ++ z rodziny Chudziów i Góreckich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

2) Za + męża Konrada, + Waldemara, + 4 braci, ++ rodziców Krawczyk i Mróz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

 

CZWARTEK – 29.09.2022 – ŚW. ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA

700        Za + mamę Stefanię w 4 rocznicę śmierci, + ojca Michała, + brata Wiesława i wszystkich ++ z rodziny

800     Za + Kazimierza Szubryt (XXIX Gregoriańska)

1800     1) O radość nieba dla ++ rodziców Stanisławę i Jana Paszkowskich oraz ++ pokrewieństwo

         2) Za + siostrę Katarzynę Wilk, + Stanisława Brzezińskiego

3) Za + Mirosława Kisielewskiego (XXX Gregoriańska)

 

PIĄTEK – 30.09.2022 r. – ŚW. HIERONIMA

700        Za + ojca Stefana Klukowskiego w 15 rocznicę śmierci, jego ++ rodziców, krewnych oraz dusze w czyśćcu cierpiące)

800     Za + Kazimierza Szubryt (XXX Gregoriańska)

1700     ADORACJA NS I SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

1800     1) Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę w pewnej intencji

2) Za + męża Zygmunta Badula w 3 rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów

3) Za ++ rodziców Juliana i Hildegardę Chmura, Jana i Irenę Sołek, Halinę i Wiktora Szulińskich oraz ++ z ich rodzin

 

SOBOTA – 01.10.2022 r. – ŚW. TERESY OD DZIECIATKA JEZUS

700        Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Bolesnej i o. Pio z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą z okazji 55 rocznicy pożycia małżeńskiego dla Emila i Walery Balcerek oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

800     Za + Zbigniewa Sieja (I Gregoriańska)

800     ODWIEDZINY CHORYCH

1230     CHRZEST: Franciszek Małysa

1700     SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

1700     RÓŻANIEC WYNAGRADZAJĄCY

1800   1) ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH:

* Za + Agatę Koprek w 20 rocznicę śmierci

* Za + Jadwigę Malik w 7 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny

* Mariana Szweda – ofiarowana od teścia z rodziną

2) ZA ŻYJĄCYCH

* Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Danuty Behra z okazji rocznicy urodzin

* Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę dla Stanisława i Marii Duszów

2100     APEL JASNOGÓRSKI

 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.10.2022 r.

700     Za + brata Andrzeja Pawlika, + bratanka Michała Pawlika, ++ rodziców Marię i Jana Pawlika

830     1) INT. RÓŻAŃCOWA: Za wszystkich którzy podjęli Nieustanną Modlitwę Wstawienniczą ADŚ

2) Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę dla Eugenii i Stanisława z okazji 60 rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa

3) Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę w kolejną rocznicę urodzin Zdzisława

4) Za + Zbigniewa Sieja (II Gregoriańska)

1000   1) Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę dla Wiktorii Pacholik w 4 rocznicę urodzin, w intencji jej rodziców, rodziców chrzestnych oraz babci Ewy i dziadka Stasia

2) Za ++ rodziców Teresę i Władysława, ++ dziadków z obu stron oraz + Kazimierę Helman

3) Za + męża Mieczysława Pięta, ++ rodziców z obu stron, ++ siostry: Marię, Stanisławę, Helenę, Annę, ++ braci: Tadeusza i Wacława, + synową Mariolę

ROCZEK: Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i dalszą opiekę Anioła Stróża dla Karola Maślaka z okazji roczku

1130     1) Za + męża, ojca i dziadka w 6 rocznicę śmierci Mieczysława Nawrot, ++ rodziców Jana i Marię Sitarz, ++ teściów Tadeusza i Cecylię Nawrot, ++ siostrę Stanisławę i szwagra Czesława Gryszpińskich, + szwagra Krzysztofa Nawrot

2) Za + mamę i babcię Wandę Mazurkiewicz w 5 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Mazurkiewicz i Ciastko

CHRZEST: Barbara Błażejewska

1400     MSZA ŚW. WOJSKOWA

1500     WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA O POSZANOWANIE PRZYRODY

1600  Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę dla Wiktorii i Karola z okazji I rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa

1715     NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

1800     Za + męża, ojca i dziadka Stefana oraz wszystkich ++ z rodziny