LIST PASTERSKI BISKUPA OPOLSKIEGO Z OKAZJI TYGODNIA POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN W ROKU 2023

Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości (por. Iz 1,17)

Drodzy Diecezjanie!

Od ponad stu lat, w dniach od 18 do 25 stycznia, chrześcijanie na całym świecie podejmują wspólną modlitwę o jedność w Chrystusowym Kościele. Tym razem, w jakże trudnym i niepewnym czasie, naznaczonym kryzysami, a przede wszystkim bratobójczą wojną w Ukrainie, ekumenicznie chcemy również błagać dobrego Boga o pokój dla Ukrainy i dla całego świata. Solidaryzujemy się z cierpiącymi mieszkańcami Ukrainy i z ofiarami wszystkich wojen na świecie. Jako chrześcijanie chcemy wspólnie prosić Boga, aby skruszył zatwardziałe umysły i serca agresorów, umacniał nadzieję cierpiących, a ofiary wojny przyjął do grona zbawionych.

Czytaj więcej

ORĘDZIE JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI FRANCISZKA NA 56. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2023 ROKU

Nikt nie może ocalić się sam.

„Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy” (Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan 5, 1-2).

1. Tymi słowami apostoł Paweł zapraszał gminę w Tesalonikach, by w oczekiwaniu na spotkanie z Panem trwała niezłomna, ze stopami i sercem mocno osadzonymi na ziemi, zdolna do uważnego spojrzenia na rzeczywistość i wydarzenia historii. Dlatego, nawet jeśli zdarzenia naszego życia wydają się tak tragiczne, i czujemy się wepchnięci w ciemny i niełatwy tunel niesprawiedliwości i cierpienia, jesteśmy wezwani do zachowania serc otwartych na nadzieję, ufni w Bogu, który uobecnia się, towarzyszy nam z czułością, podtrzymuje nas w naszym znużeniu, a przede wszystkim wyznacza kierunek naszej drogi. Dlatego św. Paweł nieustannie napomina wspólnotę, by czuwała, szukając dobra, sprawiedliwości i prawdy: „Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi” (5, 6). Jest to zaproszenie do zachowania czujności, by nie zamykać się w lęku, cierpieniu czy rezygnacji, nie ulegać rozproszeniu, nie zniechęcać się, ale być jak strażnicy zdolni do czuwania i uchwycenia pierwszego światła jutrzenki, zwłaszcza w godzinach najmroczniejszych.

Czytaj więcej

LIST DZIEKANA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO NA ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

Drodzy w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!

Chociaż Święta Bożego Narodzenia koncentrują naszą uwagę na uniżeniu Boga, który z miłości do nas staje się człowiekiem, to jednak nie ograniczają się one jedynie do wymiaru horyzontalnego. Właściwie wszystkie wydarzenia betlejemskiej nocy od samego początku kierują nasz wzrok ku niebu. Gdyby perscy magowie nie patrzyli w niebo, nie dostrzegliby gwiazdy zwiastującej narodzenie Króla. Gdyby pasterze nie spojrzeli w niebo, nie ujrzeliby blasku nad miejscem narodzenia Syna Bożego.

Czytaj więcej

LIST RZYMSKOKATOLICKIEGO EPISKOPATU UKRAINY DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE

II Niedziela Adwentu, jest wielkim dniem solidarności Wspólnoty Kościoła w Polsce wobec Wspólnoty Kościoła na Wschodzie, a w tym roku w szczególny sposób w Ukrainie. To już po raz dwudziesty trzeci Polacy spoglądają w stronę Wschodu, aby dać piękne świadectwo pamięci o żyjących tam katolikach, którzy mimo trudności i wielu przeciwności zachowali wiarę. Uczynili to z wielkim poczuciem swojej tożsamości i jedności z całym Kościołem Powszechnym. Nigdy nie zerwali łączności ze Stolicą Apostolską i nie wyrzekli się wiary, a wielu stając w jej obronie cierpiało dla imienia Jezus, przyjmując karę więzienia, upokorzenia i zabrania możliwości kształcenia się. Wielu, a nie jest to mała liczba, ponieśli śmierć, składając swoje życie jako kamień węgielny Kościoła i przykład niezłomności. Postawę ich można zamknąć słowami św. Pawła Apostoła, który w Liście do Filipin pisał: „Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk.” (Flp 1,21). I rzeczywiście tak się stało. Ich cierpienie, ufamy w to bardzo mocno, okazało się dla nich zyskiem, bo jak podpowiada nam wiara, przyznając się do Boga, otrzymali z Jego ręki nagrodę. Dostrzegamy ją i widzimy w zbawieniu, które stało się ich udziałem w gronie świętych i błogosławionych, oraz w owocu ziemskim ich ofiary, jakim było odnowienie struktur Kościoła po upadku reżimu komunistycznego.

Czytaj więcej