Apostolstwo Dobrej Śmierci

przez Super User
Odsłony: 13231

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Opiekunem grupy jest ks. Piotr Wala

Modlitwa Różańca do 7 Boleści MB w naszej wspólnocie każdy III wtorek miesiąca

„Stworzyłeś mnie, Boże, dla siebie i niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Tobie...

Dobrze żyć – to wiele, dobrze umrzeć – to wszystko...
Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.
Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć. Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.
• Dla każdej i dla każdego...
ADS jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi, i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo - książeczkę. Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także udziału w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski.
Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych każdego dnia Mszach Św. w ich intencji.
• Różaniec do Siedmiu boleści Matki Bożej
Stowarzyszenie propaguje odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Wydaje także informacyjny biuletyn „Nadzieja i Życie”, w którym czytelnicy dzielą się doświadczeniem uzyskanych łask dla swoich bliskich, a także przemiany ich serca, zwłaszcza w ostatnich godzinach życia. Liczne świadectwa i listy potwierdzają, jak wielu odchodziło z tego świata pojednanych z Bogiem, pełnych pogodnej nadziei. Członkowie oraz zelatorzy ADS mogą korzystać z odpustów, po wypełnieniu odpowiednich praktyk pobożnych. Szczegółowa informacja oraz poszczególne części modlitwy i jej tajemnice zostały przedstawione w dziale > Apostolstwo > Różaniec.
• Historia Stowarzyszenia ściśle związana z kultem Matki Boskiej Bolesnej
Kult ten ma swoje główne źródło w Ewangelii, a jego podstawą są prorocze słowa starca Symeona: "A Twoją duszę przeniknie miecz" (Łk 2,35). Szczytowym momentem boleści Maryi jest Jej obecność pod Krzyżem Chrystusa, Jej Syna (por. J 19, 25-27). Należący do Stowarzyszenia zamawiają Msze św. w intencji członków, zarówno żyjących jak i zmarłych, a także angażują się w różne akcje apostolskie na terenie swojej parafii. Obecnie Apostolstwo liczy ponad 400 tys. członków oraz 1100 zelatorów. Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci swoją obecnością i modlitwą ogarnęły już wiele miast Polski. NOWE WSPÓLNOTY POWSTAJĄ W EUROPIE I AMERYCE. Apostolstwo wydaje biuletyn - kwartalnik dla stowarzyszonych "Nadzieja i Życie" (w rocznym abonamencie).

Dzieci Maryi

przez Super User
Odsłony: 2980

263581210_3025073667704144_650541331035878662_n.jpg

Dzieci Maryi

Opiekunem jest s. Tobiasza

Dzieci Maryi i Młodzież Maryjna nazywana również JMV – stowarzyszenie Dzieci Maryi obejmuje młode dziewczęta i chłopców, którzy chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstało ono pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w 1830r, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Zostało zatwierdzone przez papieża Piusa IX dnia 20 czerwca 1847 roku. Jest ono zarejestrowane w Papieskiej Radzie Świeckich.
W Polsce Stowarzyszenie istnieje i działa od 1852 r. W okresie powojennym, chociaż oficjalnie zostało rozwiązane w miarę istniejących możliwości rozwijało swoją działalność. Stowarzyszenie kieruje się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego o Stowarzyszeniach i Statutem zatwierdzonym przez wizytatora Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy oraz Konferencję Episkopatu Polski. Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i szerzenie Jej kultu: wychowanie wszystkich członków w wierze i w życiu modlitwy, budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego w służbie ubogim, szczególnie młodym ofiarom nędzy duchowej i materialnej, dobre przygotowanie członków Stowarzyszenie do współpracy z różnymi dziedzinami duszpasterstwa w myśl zaleceń Kościoła.
Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryi osiąga swój cel poprzez korzystanie z takich środków jak: przeżywanie Eucharystii, kontemplację osoby Maryi, naśladowanie Maryi i praktykowanie Jej cnót, rozpowszechnianie i noszenie Cudownego Medalika zgodnie z obietnicą zawartą w słowach Maryi: "Wszyscy, którzy nosić go będą otrzymają wiele łask", poznawanie historii objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure i symboliki Cudownego Medalika. Hasłem Stowarzyszenia są słowa: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". Dzieci Maryi idąc za wezwaniem Matki Bożej wypowiadają tę modlitwę jak najczęściej. Zawołaniem Dzieci Maryi są słowa: "Cześć Maryi" odp.: "Cześć Niepokalanej". Znakiem rozpoznawczym jest medal Niepokalanej objawiony św. Katarzynie Laboure. Stowarzyszenia zawsze noszą na szyi medalik.

 

 

Biuro Radia Maryja

przez Super User
Odsłony: 4180

rm.jpg

„Maryjo Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego Opiekunką”.


Jan Paweł II


Terenowe Biuro Radia Maryja przy naszej parafii zostało założone w 1996 r.za zgodą ks. proboszcza Stanisława Dworzak. Działalność Terenowego Biura Maryja przebiega wg zasad nakreślonych przez założycieli Radia Maryja i jego dyrektora O. Tadeusza Rydzyka. Terenowe Biura Maryja jest częścią wielkiej Rodziny Radia Maryja zajmującym się wspieraniem modlitewnym, duchowym i materialnym oraz innych dzieł przy nim powstałych. Biuro stawia sobie także formację słuchaczy poprzez rozprowadzanie interesujących publikacji rozprowadzanych przez Radio Maryja, organizowanie spotkań, pielgrzymki do miejsc świętych, odprawianie co miesięcznej mszy świętej w intencji Ojca Świętego, Kapłanów, Ojczyzny, Sióstr Zakonnych, Radia Maryja, TV Trwam innych dzieł przy nim powstałych.


Dyżury Radia Maryja odbywają się w domu parafialnym przy kościele:


czwartek od godz. 16.00 do 17.30.

Odpowiedzialnym za biuro jest
Pani Lidia
Opiekunem Duchowym jest ks. proboszcz.